Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

Sociální pracovnice poskytují informace o přijetí od pondělí do pátku o 8,00 hod do 15,00.

 

   
   

 


Dokumentace potřebná pro vyřízení žádosti:

Žádost o přijetí do domova pro seniory Okružní
Vyjádření lékaře