Volná pracovní místa


 
 

      Domov pro seniory Okružní., příspěvková organizace
                                   Okružní 29, 638 00 Brno
                                          tel. 545 549 375
                                                         e-mail: mzdova@okr.brno.cz                                      
 
h l e d á
 
vhodné adepty na pracovní pozici
 
všeobecná sestra
(plný úvazek – směnný provoz, ranní, odpolední)
 
 
Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní pozici
 
 
 • Tato pracovní pozice vyžaduje kladný vztah k seniorům, schopnost samostatné práce, komunikativnost v týmu, přizpůsobivost, soběstačnost a morální bezúhonnost. Výhodou je předchozí praxe v geriatrické péči (ale není podmínkou).
 • Kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost podle zákona nutná pro práci všeobecné sestry.
 • Platové zařazení podle zák. 262/2006 Sb. a NV 341/2017 Sb. v platném znění - 10. platová třída, platový stupeň podle délky započitatelné praxe.
 • Pracovní smlouva bude uzavřená na dobu určitou v délce 1 roku s předpokladem změny na dobu neurčitou.
   
 • Předpokládaný nástup
                                                         říjen 2018
   
  Kontaktní osoba a podávání informací
   
 • Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou personalistka Bc. Zita Plšková.
 • Zájemci se mohou informovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy.
 • Žádost, vč. profesního životopisu, lze zaslat poštou, popř. e-mailem na výše uvedené kontaktní adresy, případně předat osobně.
 • Datum vydání inzerátu: 31. 8. 2018.
   
  Vedoucí zdravotnického úseku Šnajdrová Alena tel. 545 549 380, email : vrchni@okr.brno.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužení platnosti inzerátu, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace. Zároveň si vyhlašovatel vyhrazuje právo od výběrového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodů kdykoliv v jeho průběhu.