Domov pro seniory

Poslání Domova

Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: Domov s péčí - péče s láskou.

Cíl služby

 • uživatelé žijí v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života
 • uživatel, který za podpory poskytované sociální služby si uchová co nejdéle svoje schopnosti, dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
 • uživatelé se v prostředí domova cítí bezpečně
 • motivovat uživatelek aktivnímu životu
 • uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy s rodinou, přáteli
 

Poskytované služby

Domov poskytuje ubytování a základní péči jednotlivcům i manželským párům. Současně vytvářejí podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel.
V souladu s prohlášením organizace služba poskytuje uživatelům podporu tak, aby mohli žít běžným způsobem života v bezpečném prostředí a motivuje k prožívání aktivního života.
Podle možností domova a požadavků jeho obyvatel je možno poskytnout i další placené služby nad rámec základní péče.
Službu poskytujeme osobám  v souladu se zákonem o sociálních službách. Vzhledem k velkému počtu zájemců poskytujeme službu především seniorům města Brna, ale místně není služba limitována.
Domov se nachází uprostřed zeleně v městské části Brno - Lesná, s výhodným autobusovým spojením do centra města. Byl postaven v letech 1992 - 93 a uveden do provozu 6. května 1994. Architektonicky zajímavě řešená budova je obklopena zahradou s altánkem. Nedaleko je nákupní středisko.

 

Cílová skupina

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba není místně limitována.

Službu neposkytujeme žadatelům

 • kteří svým chováním z důvodů duševní poruchy výrazně narušují klidné soužití s ostatními uživateli
 • kteří ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní zdravotní péči,
 • kteří trpí akutní infekční chorobou,
 • kteří jsou závislí na alkoholu, návykových a omamných  látkách
 • kteří chtějí svým pobytem vzařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých,      přičemž   se neocitli v   sociálně nepříznivé situaci.
 • kteří jsou prakticky nevidomí a neslyšící.
 

Bytové jednotky

V obytné části se nachází celkem 57 bytů pro 69 obyvatel. V objektu je 46 garsoniér a 8 jednopokojových bytů s obytnou kuchyní a 3 dvoulůžkové pokoje. Výměra garsonky je cca 36m2, bytu s obytnou kuchyní 52m2. Každá bytová jednotka má lodžii s výhledem na zahradu. Všechny obytné jednotky jsou I. kategorie. Každý byt má možnost telefonické přípojky, telefony zároveň slouží jako komunikační systém pro sestry a uživatele.

 

Vybavení bytů

 • předsíň s vestavěnými skříněmi
 • WC, sprcha, umyvadlo
 • kuchyňský kout
 • přípojka na telefon a televizi
 • nábytek,  záclony, lůžkovin

Každý má možnost si přinést a vybavit byt vlasním nábytkem, aby se cítil opravdu jako doma, ve svém známém prostředí, obklopen svými věcmi.

Řešení stížností

Uživatel, blízké osoby, organizace a instituce zabývající se ochranou lidských práv, mají možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, aniž by tím byli ohroženi. Stížnosti jsou pracovníky zařízení chápány jako výkon práva uživatele a příležitost ke zvýšení kvality služby. Zařízení má pro podávání a řešení stížností stanovena pro uživatele i pracovníky trvale dostupná písemná pravidla - v odkazu Dokumenty
V DpS je k dispozici Kniha stížností, kde jsou evidovány všechny podané návrhy a uveden způsob vyřízení. Kniha stížností na kvalitu stravování je dostupná v jídelně DpS.

 • Stížnost může být podána písemně, ústně nebo anonymně - schránka důvěry ve vstupní hale DpS.
 • Podmínky pro vyřizování stížností a lhůty jsou stanoveny směrnicí.
 • Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.
 • Stížnost lze podat i při soukromém rozhovoru s kýmkoliv z vedení organizace, popřípadě prostřednictvím ostatních zaměstnanců.
 • Uživatelé jsou poučeni o možnosti podat odvolání ke zřizovateli nebo nezávislému orgánu.