Kaple svaté Ludmily

Kaple svaté Ludmily
 
Kaple Svaté Ludmily v Domově pro seniory Okružní
 
Budovu domova navrhl Ing. arch Miroslav Kolofík, provoz byl zahájen v květnu 1994.
Místnost svým stavebním profilem byla předurčena k dnešnímu využití.
Celní stěna je profilována skleněnými okny ve tvaru lodní přídě. Dřevěné příčky členící skleněnou výplň mají tvar krize s paprsky.
Pohled do zeleně zahrady podtrhuje duchovní atmosféru kaple.
Nad vchodem kaple se nachází kur přístupný z centrálního schodiště budovy.
Vybavení kaple
Svatostánek – plastiku kolem svatostánku vytvořil pan Miloš Muzikář.
Srdce a paprsky vyjadřují boží lásku a milosrdenství,  zlatá stuha je atributem- sv. Ludmily
 Slavnostní žehnání svatostánku bylo 7. ledna 2011 .
V lednu 2010 v době kdy pan Muzikář vytvářel plastiku, každé ráno přilétali na borovici kalousové (druh sovy), až bylo dílo dokončeno, odlétli. Od té doby se zde neobjevili.
 
Paličkované obrazy    Svatá rodina
                                      Anděl strážný                                                        
                                      Madona 
 jsou dílem výtvarnice p. Stejskalové z Doubravníku a byly pořízeny z daru obyvatel.
Nábytek dodala firma Profil nábytek a.s.
Klavír značky Hlucháň  byl zakoupen na náklady domova.
 
 
 
Mše svaté jsou každý pátek v 16,00 hodin.
Duchovní správa je zajišťováno s farnosti Brno – Lesná,
otec Karel Cikrle.
Mimo pravidelné bohoslužby se zde konají pobožnosti a společné modlitby.  Kaple je přístupna celodenně.