Poskytované služby

Co v Domově pro seniory Okružní nabízíme

Domov se nachází uprostřed zeleně v městské části Brno - Lesná, s výhodným autobusovým spojením do centra města. Byl postaven v letech 1992 - 93 a uveden do provozu 6. května 1994. Architektonicky zajímavě řešená budova je obklopena zahradou s altánkem. Nedaleko je nákupní středisko.
souladu s prohlášením organizace, služba poskytuje uživatelům podporu tak, aby mohli žít běžným způsobem života v bezpečném prostředí a motivuje k prožívání aktivního života
Službu poskytujeme osobám v souladu se zákonem o sociálních službách. Vzhledem k velkému počtu zájemců, poskytujeme službu především seniorům města Brna, ale místně není služba limitována.

 

UBYTOVÁNÍ
poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích nebo ve dvoupokojových jednotkách. V pokoji se nachází předsíň se šatními skříněmi, koupelna se sprchovým koutem WC, lodžíe, pečovatelské lůžko, kuchyňská linka a nábytková stěna. Uživatel si může obytnou jednotku vybavit vlastním vybavením, ​​po domluvě.                                                                                                               

V obytných jednotkách jsou telefonní přípojky, které současně slouží jako komunikační systém, je k dispozici připojení na televizní anténu a WIFI.
Úhrada za ubytování zahrnuje náklady na topení, spotřebu elektrické energie, vodu, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.

 

STRAVOVÁNÍ

je zaiištěno vlastním stravovacím provozem, kde se vaří dle zásad zdravé výživy. Stravu si uživatelé vybírají  z předem zveřejněného jídelního lístku. Nabízené varianty jsou připravovány v dietních úpravách dle potřebné diety.

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

to znamená, že obyvatelům pomáháme v situacích, které sami nezvládnou například oblékání, vysvlékání,  přesun na lůžko nebo vozík, při vstávání z vozíku, lůžka, při změně polohy, při podávání jídla, pití, orientaci v pokoji, po budově. Pomoc je v takové míře, v jakém ji konkrétní uživatel nezvládá.

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENĚ
to znamená, že poskytujeme pomoc při běžné denní hygieně, péči o vlasy, nehty, péči o pleť, při použití WC nebo toaletního křesla.

 

POMOC PŘI PÉČI O DOMÁCNOST
to znamená, pomoc při úklidu věcí, péči o prádlo, obuv, pomco při obsluze  domácích spotřebičů, např. uvaření kávy apod.

 

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

nabízíme všem uživatelům volnočasové a zájmové aktivity, které jim zpříjemňují pobyt v Domově a zároveň pomáhají  při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností. Jedná se o skupinové nebo individuální  činnosti v Klubu (výtvarná dílna,reminiscence, diskuze, na aktuální témata. Součástí jsou i kulturní programy například přednášky, divadelní či hudební vystoupení. Skupinové nebo individuální cvičení. Bohoslužby v kapli.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

uživatele podporujeme v udržování vztahů s rodinou, přáteli.  Pomůžeme jim   při využívání dostupných
služeb např. návštěva cukrárny, obchodu. Dále pomůžeme při komunikaci, při zajištění duchovních služeb.

 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

navazují na aktivizační činnosti a také napomáhají k tomu, aby si uživatel udržel stávající schopnosti a
dovednosti v každodenním životě.

 

POMOC PŘI UPLAŤŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

uživatele podporujeme a pomáháme jim při řešení úředních a společenských záležitostí, při jednání s úřady

 

ODBORNOU OŠETŘOVATELSKOU PÉČI

zajišťují všeobecné zdravotní sestry, které ve spolupráci s lékařem provádějí odborné zdravotní úkony
např.zajištění a podávání léků, léčba ran, odběr biologického materiálu, vyšetření glykemie.

 

REHABILITAČNÍ PÉČI

zajišťující v souladu s pokyny lékaře fyzioterpautky,   skupinové i individuální cvičení, cvičení na motomedu.

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

uživatelé mohou využít služby kadeřnice, pedikérky nebo kosmetičky. Dále mohou využít drobného prodeje na recepci.

 

  •