Úhrady za služby

Denní platba zahrnuje
 • Ubytování 250 Kč
 • Celodenní stravování 205
 

Celková úhrada je stanovena v souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona o sociálních službách, kdy musíte mít příjem alespoň 15 % z.
Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele.

Úhrada zahrnuje

 • úklid,mytí oken, praní záclon
 • praní a žehlení osobního prádla
 • vodní a stočné
 • teplá voda a topení
 • spotřeba el.energie

V úhradě není zahrnuto

 • poplatek za TV a rozhlas
 • kabelová televize
 • telefon
 • fakultní služby

Sociální služby hrazené z příspěvku na péči

 • o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv