Úhrady za služby

Denní platba zahrnuje
 • Ubytování 210 Kč
 • Celodenní stravování 160 Kč/170 Kč diabetická strava
 

Celková úhrada je stanovena v souladu s ustanovením §73 odst. 3 zákona o sociálních službách, kdy musí uživateli zůstat alespoň 15% z příjmu.
Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele.

Úhrada zahrnuje

 • úklid,mytí oken, praní záclon
 • praní a žehlení osobního prádla
 • vodné a stočné
 • teplá voda a topení
 • spotřeba el.energie

V úhradě není zahrnuto

 • poplatek za TV a rozhlas
 • kabelová televize
 • telefon
 • fakultativní služby

Sociální služby hrazené z příspěvku na péči

 • o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv