Spolupracujeme
Spolupracujeme se :
střední školou pro postižené Gemini, Vaculíkova 14,Brno
www.geminibrno.cz
Studentům umožňujeme získat praxi ve stravovacím provozu
střední školou Merhautova, Brno
Studentům umožňujeme získat praxi jako kondiční masér pod vedením naší fyzioterapuetky