Cena Dˇ

18. 05. 2017
Cena
Na tuto cenu jsme nominovali do letošního XVII. ročníku našeho obyvatele
Cena Dˇ
Co je cena Dˇ?
Cena D´je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vzdělávání a morálních hodnot v České republice
D´je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti dˇ“ – neboli, tak ti děkuji. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku.´Ukázat, že i mecenáš to nemá snadné a není jejich povinností dávat ze svého zisku potřebným. A když se někdo rozhodne  ze svého majetku, času nebo umu dát něco druhým, zaslouží si poděkování. A každý kdo neumí nahlas poděkovat, at´přehodnotí zda si pomoc zaslouží ( CEna D´wikipedie)
Prvně byla cena D´udělena v Národním divadle v roce 2001. Letošní ročník byl XVII.
Za Domov pro seniory jsme  nominovali obyvatele pana Tejkala
Pan Tejkal je nejstarším obyvatelem DS Okružní.  Již třetím rokem na Mikuláše obdaruje každého zaměstnance figurkou Mikuláše s vlastním originálním věnováním a poděkováním (máme 44 zaměstnanců, 10 externistů a 3 dobrovolníky) stejně tak i na vánoce, každý zaměstnanec dostane  bonboniéru ve tvaru srdce s přáním, které je opět pro každého jiné. Toto vytváří pan Tejkal na psacím stroji sám. Pouze s nákupem mu pomáhá neteř. Každý den si připravuje zprávy pro obyvatele domova a při dopolední kávě, informace o událostech z domova i ze světa jim přednese a vede jejich diskuze. Na každou událost složí veršované říkání, stejně tak i pro účinkující, kteří dojdou do domova. Je velmi pohotový a než je po představení, verše jsou napsány. Každý kdo má kulaté narozeniny ať zaměstnanec nebo obyvatel dostane od něj báseň, která je vždy velmi vystihující a svědčí o velkém pozorovacím talentu pana Tejkala, který si svoje dary nenechává pro sebe, ale vytváří ve svém okolí radost.
I když vlastní cenu pan Tejkal neobdržel, pozvání do Prahy do Národního divadla, kam rád jel s naší paní personalistkou a jejím manželem, bylo pro něj velkým zážitkem a poděkováním.
Milý pane Tejkala jménem celého našeho Domova pro seniory Okružní opravdu D´
Ředitelka Mgr. Barbora Dvořáková
 
 
Pozvanka-na-udileni-ceny-D.pdf