SYM:BIO

26. srpna 2021
V roce 2020 jsme se zaojeli do projektu SYm: BIO
"Sítě přizpúsobené suchu a podporabiodiverzity ve městě a na venkově"

Délka realizace projektu od 1.3. 2020 do 30.11. 2022

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálníhp rozvoje

Prvním krokem je  louka, namísto anglického trávníků a vysetí semínek do svahu zahrady.
A teď musíme chvíli čekat.
Cíle projektu:
přeshraniční síť SYM:BIO pro oblast podpory biologické rozmanitosti a přzpúsobení se suchu se zapojením do bio ekonomiky
nově vytvořené  ukázkové lokality a ukázková zahrada Rakousko, společné zpracování
společná příručka - managment údržby ploch zeleně podporující biologickou rozmanitost a přizpúsobení se suchu
modelový koncept přístupu k tvorbě a údržbě zeleně
IMG_9453.jpg