Domov pro seniory Okružní
Domov pro seniory Okružní
Domov pro seniory Okružní

od 3.5. 2021 probíhá oprava podlahy kuchyně. Děkujeme za pochopení ohledně ztížených podmínek v areálu zahrady. Oprava dle plánu má být ukončena k 31.7. 2021

Domov pro seniory Okružní je příspěvková organizace, kterou pro své občany vybudovalo Statutární město Brno. Zastupitelstvo města Brna tím učinilo další krok k naplnění koncepce rozvoje sociální pomoci v oblasti zajišťování ústavní sociální péče pro seniory. Toto moderní zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky.
Více zde

ico_1.png

Jak požádat o přijetí:
Domov pro seniory
 

ico_3.png

Jak požádat o přijetí:
Centrum denních služeb
 

Aktuality

Návštěvy změny od 7.6. 2021
09. 06. 2021

NÁVŠTĚVY od 7.6.2021
Vážení návštěvníci,
na základě usnesení vlády se mohou uskutečnit návštěvy za dodržení těchto podmínek:
 
Návštěva musí mít:

  1. nový respirátor FFP2 nebo N95 bez výdechového ventilu

(výjimka děti do 2let a od 2 do 15 stačí rouška)

  1. buď písemné potvrzení o antigenním ne starší 72 hodin nebo PCR negativním testu ne starším 7 dní

  2. nebo písemné potvrzení o prodělané nákaze Covid 19 (délka imunity po prodělané nemoci je 180 dnů)

  3. nebo očkování

  4. u samotestů vyplnit na recepci čestné prohlášení

  5. děti do 6 let nemusí mít test

  1. dávka u dvou dávkové vakcíny nejméně 22 dní po 1. aplikaci, ne však více než 90 dní, prokazuje se kartičkou

  1. dávka u dvou dávkové vakcíny nejméně 22 dní po 1. aplikaci, ne však více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 2. dávka

  2. dávka u jedno dávkové vakcíny nejméně 14 dní, avšak osoba nebyla v rizikovém kontaktu, prokazuje se certifikátem

  1. maximální počet osob 2

Tato pravidla platí i pro návštěvy, které budou ve venkovním areálu domova např. na zahradě, parkovišti apod. Hlaste se na recepci
 
Návštěvní doba
pondělí, středa, pátek 10,00 – 15,00 hodin
úterý, čtvrtek                 10,00 - 16,30 hodin
sobota                             13,00 – 16,30 hodin                          
                         
 

Celý článek
Dramaterapie?width=300
Dramaterapie
02. 06. 2021
Daruj klubko?width=300
Daruj klubko
18. 05. 2021
RADOSTNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY?width=300
RADOSTNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
26. 03. 2021
Návštěva on-line ?width=300
Návštěva on-line
01. 03. 2021
Všechny aktuality