Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky " Domov pro seniory Okružní" , se sídlem Okružní 832/29, 638 00 Brno - Lesná , splňuje požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb. , o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ao změně zákona č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy ao změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem webu jsou informace nabízeny v podobě dokumentů ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, které obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto doporučujeme jejich sdělení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader,  případně postupovat podle návodů od firmy Microsoft ( návod na otevření .doc , návod na otevření .xls ). V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, která slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
 

Kontakt 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možností podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu info@okr.brno.cz .