Sponzoři


Našim sponzorům děkujeme za finanční dary, bez nichž bychom nemohli realizovat naše záměry, které slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem Domově 

Dopis sponzorům

Vážení obchodní partneři, rodinní příslušníci, sponzoři
Domov pro seniory Okružní je příspěvkovou organizací, která je zčásti závislá na dotacích a z části na úhradách od klientů. Ty však ne vždy pokryjí náklady na zajištění poskytovaných služeb. Neboť se v současné době potýkáme s nedostatkem finančních prostředků pramenící ze snížení rozpočtu měst, dovolujeme si Vás tímto oslovit s žádostí o sponzorský příspěvek popřípadě hmotný sponzorský dar.
Váš Sponzorský příspěvek v jakékoli výši či sponzorský dar nám velmi pomůže v Našem nikdy nekončícím úsilí poskytovat maximální možnou podporu lidem v seniorském věku.
Jako kompenzaci Vaší štědrosti Vás velmi rádi uvedeme jako naše sponzory v prostorách našeho domova a na webových stránkách.
Jsme domovem, který se řídí mottem „Domov s péčí- péče s láskou." Přispějte i Vy a pomozte nám i nadále udržovat vysoký standard námi poskytovaných služeb. Rádi bychom Vám tímto také poděkovali za doposud vřelé a korektní vztahy a i nadále se těšíme v jejich pokračování.
Děkujeme za pochopení a případnou pomoc.


S pozdravem
Mgr.Barbora Dvořáková
ředitelka DpS

„Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk."
Sofokles