Sponzoři


Našim sponzorům děkujeme za finanční dary, bez kterých bychom nemohli naše záměry, které slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem domově, uskutečnit

Děkujeme všem, kteří nám v uplynulém roce přispěli.

Dopis sponzorům

Vážení obchodní partneři, rodinní příslušníci, sponzoři
Domov pro seniory Okružní je příspěvková organizace, která je částečně závislá na dotacích az části na úhradách od klientů. Ty však vždy pokrývají náklady na zajištění poskytovaných služeb. Neboť se v současné době potýkáme s nedostatkem finančních prostředků pramenící ze snížení rozpočtu měst, dovolujeme si Vás tímto oslovit s žádostí o sponzorský příspěvek případně hmotný sponzorský dar.
Váš Sponzorský příspěvek v jakékoli výši či sponzorský dar nám velmi pomůže v Našem nikdy nekončícím úsilí poskytovat maximální možnou podporu lidem v seniorském věku.
Jako kompenzaci Vaší štědrosti Vás jako naši sponzoři velmi rádi vedeme našeho domova a na webových stránkách.
Jsme domovem, který řídí mottem „Domov s péčí- péče s láskou." Přispějte i Vy a pomozte nám i nadále udržovat vysoký standard námi poskytovaných služeb. Rádi bychom Vám tímto také poděkovali za doposud vřelé a korektní vztahy a nadále se těšíme na jejich pokračování Děkujeme za
pochopení a případnou pomoc


S pozdravem
Mgr.Barbora Dvořáková
ředitelka DpS

„Nikdo nemiluje život tak jako starý člověk.“
Sofokles